STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

I sesję Rady Gminy Dobromierz
22 listopada 2018 r. 

LISTOPAD 2018

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. I/1/18 22.11.2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz
2. I/2/18 22.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobromierz
3. I/3/18 22.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobromierz
4. I/4/18 22.11.2018 powołania Komisji Rewizyjnej
5. I/5/18 22.11.2018 powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji
6. I/6/18 22.11.2018 powołania Komisji Budżetowej i Mienia Gminy
7. I/7/18 22.11.2018 powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
8. I/8/18 22.11.2018 powołania Komisji Socjalnej
9. I/9/18 22.11.2018 powołania Doraźnej Komisji Mieszkaniowej
10. I/10/18 22.11.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
11. I/11/18 22.11.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji
12. I/12/18 22.11.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Mienia Gminy
13. I/13/18 22.11.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
14. I/14/18 22.11.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Socjalnej
15. I/15/18 22.11.2018 wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Mieszkaniowej

        

PLIK DO POBRANIA:

ZOBACZ:

 


II sesję Rady Gminy Dobromierz
30 listopada 2018 r. 

LISTOPAD 2018

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. I/16/18 30.11.2018 wynagrodzenia Wójta Gminy Dobromierz
2. I/17/18 30.11.2018 przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
3. I/18/18 30.11.2018 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018
4. I/19/18 30.11.2018 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
5. I/20/18 30.11.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wysokości tej opłaty

        

PLIK DO POBRANIA:

ZOBACZ:

 

 

 

 
 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

05.12.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu