STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Przetargi / Sprzedaż nieruchomości - 2018

   
 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
05.02.2018

Wójt Gminy Dobromierz 
Ogłasza II przetarg na sprzedaż lokalu do adaptacji z przeznaczeniem na mieszkanie.

Przedmiotem II przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż lokalu do adaptacji z przeznaczeniem na mieszkanie o pow. 52,80 m2 , w Borowie 42, wraz udziałem w częściach wspólnych działka nr 34/1 o pow. 0,2049 ha wynoszących 1279/10000, bez pomieszczeń przynależnych.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
10.01.2018

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Dobromierzu:
- działka nr 91/46 o pow. 0,1521 ha
- działka nr 91/47 o pow. 0,1566 ha
- działka nr 91/48 o pow. 0,1631 ha.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
10.01.2018

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej.  Przedmiotem I przetarg ustnego ograniczonego jest sprzedaż gruntu, działki nr 57 o pow. 0,42ha, położonej w Dzierzkowie.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
10.01.2018

Wójt Gminy Dobromierz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- działka 82/4 o pow. 0,03 ha i działka nr 82/5 o pow. 0,06 ha, zabudowane budynkiem
mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, położonym w Dzierzkowie.
- działka nr 106/3 o pow. 0,09 ha, obręb Dzierzków.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
10.01.2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM DLA NAJEMCY
  -  Dobromierz, ulica Kociuszki 11działka nr 148/49

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
10.01.2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  -  Działka106/3 Obręb Dzierzków

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
10.01.2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
  -  Dzierzków 42a

POBIERZ:


 

 
 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

10.01.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu