BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Urzędu Gminy Dobromierz
BIP » Informator Interesanta » Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

INFORMATOR INTERESANTA: Działalność gospodarcza

Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: założenie, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

Sposób załatwienia

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis lub zmianę wpisu do CEIDG:

 1. elektronicznie na stronie Biznes.gov.pl  - wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

 2. wypełnić wniosek online i złożyć go w urzędzie - złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem Biznes.gov.pl  wymaga wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po numerze wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie.

 3. wypełnić wniosek przez telefon i złożyć go w urzędzie - wniosek CEIDG-1 można wypełnić również przez telefon. W tym celu należy skontaktować się z infolinią Centrum Pomocy Przedsiębiorcy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32) i wspólnie z konsultantem wypełnić wniosek.  Po rozmowie, wysyłany jest SMS z numerem wniosku, który jest wnioskiem roboczym i wymaga wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po numerze wniosku, drukuje  i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie.

 4. osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy – wniosek CEIDG-1 można złożyć w formie papierowej w urzędzie. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

 5. przez pełnomocnika- wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Można też ustanowić pełnomocnika w CEIDG.

 6. wysłać listem poleconym- wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Na podstawie złożonego wniosku publikowana jest na stronie ministra właściwego   do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl zmiana wpisu, którą można w każdej chwili wydrukować. Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji. Dokonane we wpisie zmiany widoczne są w zakładce „Historia wpisu”

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)

 • karta pobytu, o ile posiada

 

Termin załatwiania:

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia  ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 • Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 • Wniosek CEIDG-1 o zmianę lub o  wpis można wypełnić i złożyć na stronie  Biznes.gov.pl. W razie problemów związanych   z wypełnieniem wniosku można skontaktować się z konsultantem  w Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aby wysłać i podpisać wniosek CEIDG-1 przez internet należy:

 • założyć profil zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz;

 • założyć konto w Biznes.gov.pl , zobacz instrukcję zakładania konta w systemie CEIDG;

 • aktywować konto (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej);

 • zalogować się i przygotować wniosek, zobacz instrukcję logowania oraz złożenia wniosku do systemu CEIDG;

 • podpisać i wysłać wniosek.

Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.
 

Informacje dodatkowe:

 1. Aktualizację wpisu należy zgłosić w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany.

 2. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia  i wykreślenia działalności;

  • w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,

  • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW

  • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB

  • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC

  • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.U z 2020 r. poz.2296 ze zm.)

Obowiązuje od 11 grudnia 2021 r.

 

 

Wprowadził Marek Jakubina 09.01.2020 21:52:11
Opublikował Marek Jakubina 09.01.2020 21:52:11
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 09.01.2020 21:52:11
Zaktualizował Marek Jakubina 03.02.2022 14:09:31
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.