BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Urzędu Gminy Dobromierz
BIP » Urząd Gminy » Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Protokoły kontroli mogą być udostępnione do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy.

KONTROLE 2019 r.


 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 kwietnia 2019 r.

  Kontrola dot. Stacji Uzdatniania Wody w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej 14.
   
 2. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 czerwca 2019 r.

  Kontrola dot. projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264 „Szlak Kamienia”.
   
 3. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 10, 19, 21, 26, 27 czerwca; 5 lipca 2019 r.

  Kontrola dot. czasu pracy.
   
 4. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 lipca 2019 r.

  Kontrola dot. projektu RPDS.04.02.04-02-0002/17 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie.
    
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 października 2019 r.

  Kontrola dot. projektu „Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we wsi Jugowa”.
   
 6. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 26 września; 1, 17 października 2019 r.
  Kontrola dot. czasu pracy.
   
 7. Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 listopada 2019 r.

  Kontrola dot. projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264 „Szlak Kamienia”.

 

KONTROLE 2018 r.


 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy.
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 marca 2018 r.

  Kontrola dot. Stacji Uzdatniania wody w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej 14.
   
 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 24-27 kwietnia 2018 r.

  Kontrola dotyczyła dofinansowania "Budowy systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I"
   
 3. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.
  Kontrolę przeprowadzono w okresie od 26 czerwca do 18 września 2018 r.
  Kontrola dotyczyła gospodarki finansowej Gminy Dobromierz.
   
 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 października 2018 r.

  Kontrola dotyczyła remontu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.
   
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 listopada 2018 r.

  Kontrola dot. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, etap I, zadanie I obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłoczonym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie.

 

KONTROLE 2017 r.


 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 16-17 stycznia 2017 r.

  Kompleksowa kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu.
   
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Wałbrzychu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 7-31 marca 2017 r.

  Kontrola dotyczyła prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.
   
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy.
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 marca 2017 r.

  Kontrola w zakresie ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego - wodociąg, stacja uzdatniania wody.
   
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy.
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 5 października 2017 r.

  Kontrola w zakresie ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego - Oczyszczalnia ścieków w Serwinowie.
   
 5. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.
  Kontrola przeprowadzona w dniu 30 listopada 2017 r.

  Kontrola dotyczyła archiwum zakładowego oraz dokumentacji dowodów osobistych i ewidencji ludności.
   
 6. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Wałbrzychu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 18- 27 grudnia 2017 r.

  Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska - Oczyszczalnia ścieków w Serwinowie.

 

KONTROLE 2016 r.


 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 25 lutego 2016 r.
  Kontrola dotyczyła projektu: Innowacja w oddziałach przedszkolnych - dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych.
   
 2. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 kwietnia 2016 r.
  Kontrola dotyczyła sposobu prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców - jako zadania zleconego gminie ustawą.
   
 3. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
  Kontrolę przeprowadzono w dniach 28,29 i 30 września 2016 r.
  Przedmiotem kontroli były wybrane zagadnienia bhp, tj. badania lekarskie, szczepienia ochronne, szkolenia bhp oraz dotyczące bhp w oczyszczalni ścieków i przy eksploatacji sieci kanalizacyjnych.
   
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy. Kontrolę przeprowadzono w dniu 24.11.2016 r.
  Kontrola dotyczyła realizacji postanowień porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

 

KONTROLE 2015 r.  


 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 stycznia 2015 r.
  Kontrola dotyczyła projektu pn. "Dożynki Gminne".
   
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 maja 2015 r.
  Kontrola dotyczyła projektu : "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Siodłkowice".
   
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 maja 2015 r.
  Kontrola dotyczyła projektu: "Bezpieczna droga do szkoły i do domu".
   
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 6 lipca 2015 r. 
  Kontrola dotyczyła operacji "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie"

 

KONTROLE 2014 r.  


 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Wydział Obszarów Wiejskich. Wizytacja kontrolna przeprowadzona w dniu 27 marca 2014 r.
  Wizytacja dotyczyła operacji pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Siodłkowice".
   
 2. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.
  Kontrola przeprowadzona w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Kontrola dotyczyła archiwum zakładowego.
   
 3. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. z wyłączeniem dni od 26 maja do 6 czerwca 2014 (kontrola jednostki oświatowej). 
  Kontrolą objęto gospodarkę finansową Gminy za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.
   
 4. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Finansów i Budżetu. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 25 czerwca 2014 r. do 01 lipca 2014 r.
  Kontrola dot. prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
   
 5. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Nadzoru i Kontroli. Kontrolę przeprowadzono w dniach 16 i 22 lipca 2014 r.
  Kontrola dotyczyła realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
   
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy.
  Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 września 2014 r.

  Kontrola dotyczyła realizacji postanowień porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
   
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 5 listopada 2014 r.
  Kontrola dotyczyła operacji pn. "Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz"
   
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Departament Funduszy Europejskich. Kontrola przeprowadzona od 6.11.2014 r. do 8.12.2014 r.
  Kontrola dot. projektu: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz"
Wprowadził Marek Jakubina 09.01.2020 17:56:14
Opublikował Marek Jakubina 09.01.2020 17:56:14
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 09.01.2020 17:56:14
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.